Wsparcie

Jeśli potrzebujesz pomocy przy instalacji eFiler, skontaktuj się z nami pod numerem 0203 5826777 lub wyślij e-mail na adres support@efiler.co.uk

Wymagania wstępne — co jest potrzebne do uruchomienia programu eFiler V4:

Outlook 2010 lub nowszy, w tym klient stacjonarny Office365 Outlook
.net 4.6.2 (zwykle wbudowany w Windows 10)

Wdrażanie sieciowe — dowiedz się, jak automatycznie stosować ustawienia zespołowe lub w całej firmie.

Wdrożenie sieciowe jest osiągane poprzez rozgłaszanie pliku konfiguracyjnego z naszego serwera licencji. Przy każdym ponownym uruchomieniu Outlooka ustawienia są sprawdzane i aktualizowane. Indywidualne ustawienia mogą być zablokowane dla użytkownika końcowego zgodnie z polityką firmy. Każda firma może mieć jedną lub kilka różnych konfiguracji, które można zastosować m.in. Konta mogą mieć inną konfigurację niż Dział Projektowy. Zapoznaj się z informacjami eFiler Policy Manager dotyczącymi stosowania konfiguracji zasad.