Zasady i Warunki

Warunki korzystania ze strony internetowej

Witamy na naszej stronie internetowej. Kontynuując przeglądanie i korzystanie z tej witryny internetowej, zgadzasz się przestrzegać i przestrzegać poniższych warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relacje firmy Irradiant Ltd z Tobą w odniesieniu do tej witryny. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, nie korzystaj z naszej strony internetowej.

Termin „Irradiant Ltd” lub „nas” lub „my” odnosi się do właściciela strony internetowej. Numer rejestracyjny naszej firmy to 07682706. Termin „ty” odnosi się do użytkownika lub osoby przeglądającej naszą witrynę internetową.

Korzystanie z tej strony internetowej podlega następującym warunkom użytkowania:

  • Zawartość stron tej witryny służy wyłącznie do ogólnej informacji i użytku. Może ulec zmianie bez powiadomienia.
  • Ta strona używa plików cookie do monitorowania preferencji przeglądania.
  • Ani my, ani żadna strona trzecia nie udzielamy żadnej gwarancji ani gwarancji co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie internetowej w jakimkolwiek określonym celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
  • Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów na tej stronie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Ponosisz własną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej spełniają Twoje specyficzne wymagania.
  • Ta strona internetowa zawiera materiały, które są naszą własnością lub są nam licencjonowane. Ten materiał obejmuje m.in. projekt, układ, wygląd, wygląd i grafikę. Powielanie jest zabronione inaczej niż zgodnie z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.
  • Wszystkie znaki towarowe reprodukowane na tej stronie, które nie są własnością ani nie są licencjonowane przez operatora, są uznane na stronie.
  • Nieuprawnione korzystanie z tej witryny może stanowić podstawę roszczenia o odszkodowanie i/lub stanowić przestępstwo.
  • Od czasu do czasu ta strona internetowa może również zawierać linki do innych stron internetowych. Te linki są podane dla Twojej wygody w celu podania dalszych informacji. Nie oznaczają one, że popieramy te strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą linki.
  • Korzystanie z tej witryny i wszelkie spory wynikające z takiego korzystania z witryny podlegają prawu Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii.