Skaner lokalizacji

eFiler Location Scanner to wielofunkcyjne narzędzie do łatwego wyszukiwania i dodawania lokalizacji zawierających wiadomości e-mail lub określone nazwy folderów do menedżera lokalizacji eFiler. Pozwala to na szybkie i łatwe tworzenie list lokalizacji, które można zapisać w sieci i udostępniać współpracownikom za pomocą Menedżera polityk.

1. Wyszukaj dysk sieciowy / dysk lokalny lub folder do przeszukania.
2. Wpisz ciąg tekstowy, aby wyszukać nazwy plików lub folderów (jeśli chcesz wyszukać określony typ pliku, zaznacz opcję „Wyszukaj nazwy plików”.
3. Kliknij Szukaj i obserwuj okno wyników, gdy znajduje żądane lokalizacje.
4. Użyj klawisza Control lub klawisza Shift na klawiaturze, aby wybrać wiele lokalizacji z wyników.
5. Kliknij „Połącz z EFL”, aby połączyć wybrane lokalizacje z naszą aktualną listą lokalizacji.

Inne funkcje
Kopiuj surowe — kopiuje wyniki do schowka tak, jak je widzisz.
Kopiuj sformatowane — kopiuje wyniki sformatowane zgodnie z plikiem EFL do schowka. Można je następnie dodać ręcznie.
Zapisz .efl — umożliwia użytkownikowi zapisanie wyników w niestandardowym pliku EFL w lokalizacji określonej przez użytkownika.

Porady
Jeśli otrzymasz wiele wyników, użyj ikony filtru, aby zawęzić wyniki na podstawie wyników.

Zrzut ekranu
location-scanner