Koncesjonowanie

Korzystając z naszego własnego systemu licencjonowania, łatwo jest dostosować eFiler do swoich potrzeb. System licencjonowania pokazuje nam, na których maszynach jest zainstalowany eFiler, która wersja jest w użyciu i kiedy została ostatnio uruchomiona. Możesz zwrócić licencję maszyny za pośrednictwem interfejsu użytkownika programu eFiler lub poprosić nas o usunięcie określonych maszyn, gdy chcesz je wymienić i ponownie przydzielić ich licencje. Szczegółowe informacje znajdują się w Zaawansowanym podręczniku użytkownika .
Użyj narzędzi Admin Settings, Location Scanner i Policy Manager , aby:
• Utwórz konfigurację, aby ustawić i zablokować ustawienia dla wszystkich użytkowników zgodnie z polityką firmy.
• Wdrażaj predefiniowane listy lokalizacji archiwizacji i umożliwiaj użytkownikom udostępnianie lokalizacji
• Wdrażanie eRule
• Zdefiniuj lokalizację automatycznego zapisywania, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo kopii zapasowej

Wszystkie licencje i wsparcie podlegają naszej umowie EULA